WESPRZYJ NASZĄ KAMPANIĘ!

WPŁACISZ TYLKO DO 13 PAŹDZIERNIKA 2019!

WESPRZYJ NASZĄ KAMPANIĘ!

WPŁACISZ TYLKO DO 13 PAŹDZIERNIKA 2019!


WESPRZYJ NAS • WPŁAĆ NA KAMPANIĘ!

Wpłat na KKW KUKIZ15 DO SENATU, należy dokonywać na rachunek:
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ15 DO SENATU
ul. Powstańców Śląskich 211/217 m.4
53-140 Wrocław

Nr rachunku bankowego:
48 1020 5242 0000 2402 0465 7732

W tytule płatności należy wpisać:
"Na kampanię wyborczą KWW KUKIZ 15 DO SENATU - imię i nazwisko kandydata - nr okręgu wyborczego z którego startuje kandydat - PESEL darczyńcy, z dopiskiem "darczyńca mieszka w Polsce".

Wpłat na rachunek KWW można dokonywać do 13 października 2019 roku.

Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem wyborczym:
1. Komitetowi wyborczemu wyborców mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich, mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 132 § 2 Kodeksu wyborczego)
2. Łączna suma wpłat od jednej osoby fizycznej nie może przekroczyć kwoty 33750,00 zł (art. 134 § 2), z zastrzeżeniem że kandydat na senatora nie może wpłacić łącznie kwoty wyższej niż 101250,00 zł.

Komitetom Wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych, o charakterze niepieniężnym z wyjątkiem:
• Nieodpłatnych usług polegających na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek przez osoby fizyczne
• Pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne
• Wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne
• Nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy


POMÓŻ NAM W SFINANSOWANIU KAMPANII!

Nie pobieramy subwencji partyjnych, bo nie jesteśmy partią. Więc wszystko finansujemy samodzielnie.

Drukowanie plakatów, wynajem powierzchni reklamowej, benzyna i media • wszystko kosztuje. Wesprzyj nas już teraz!

Liczy się każda złotówka!